1/4

3300B 견인형 톱밥 제조기 -우드칩제조기 

(장비 1대로 톱밥 우드칩 모두 생산 가능)

 

- 엔진                        

CAT. 540HP (마력)

- 장비 크기              

길이 7.69m x 너비 2.57m x 높이 3.29m (운송시)

높이 3.96m (작업 시 - 스탠다드 배출구)

높이 4.8m (작업 시 - 긴 배출구)

- 장비 무게              

약 18.2톤 (차이가  날 수 있음)

CONTACT

 

 

코리아피터슨

경기도 안양시 동안구 경수대로 430

Tel. 070-4189-6520

Fax. 070-4189-6521

E-mail: korea@peterson.kr

FOLLOW US

  • peterson_v_blue_bg.png